Conform de BRL 12000 “Tijdelijke grondwaterbemalingen” luidt de definitie van een deepwellbemaling als volgt:

Bemaling waarbij gebruik wordt gemaakt van deepwell (diepbron) met onderwaterpomp. Elke gewenste verlaging kan worden gerealiseerd en grote capaciteit is mogelijk (afhankelijk van bodem).

De onderwaterpomp perst het grondwater naar het maaiveld en vervolgens naar het betreffende lozingspunt, waardoor geen beperkingen als een maximale aanzuighoogte, van toepassing zijn. Dit type bemaling is ook relatief zuinig in energieverbruik, nagenoeg stil en heeft beperkt leidingwerk op het maaiveld nodig. Tenslotte zijn geen zuigleidingen benodigd, welke op een grote hoeveelheid filters moeten worden aangesloten. Deepwellbemaling leent zich ook om een (nagenoeg) gesloten systeem te bouwen, wanneer het grondwater terug de bodem in gebracht moet worden (retourbemaling), zodat uitvlokken van ijzer tot roest kan worden beperkt.

LamersWater BV ontwerpt bemalingen, schrijft bemalingsadviezen en -plannen en ondersteunt en begeleidt bemalingen in het veld.

Bemaling

Deepwellbemaling